ඡායාරූප - ප්‍රසන්න පත්මසිරි (බදුල්ල)

තුසිර කුමාර (අලුත්ගම)
 

දෙමටගොඩ ඛනිජතෙල් සංස්ථා මුලස්ථානයේ සිදුවූ වෙඩි තැබීමට විරෝධය දක්වමින් දිවයින පුර විවිධ ප්‍රදේශවල ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ සේවකයින් අද (29) වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.