(ඩී.ජී.සුගතපාල,සුමතිපාල දීයගහගේ)

ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිමට විරෝධය පලකරමින් අද (13) පැවති දකුණු පළාත් සභාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරු කලුපාට සාටක පැළඳ පැමිණි අතර සභා ගර්භයට පැමිණිමට පෙර ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉදිරිපිට විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුහ.


ජනමතය සුරකිනු , ප්‍රජාතන්නත්‍රවාද ස්ථාපිත කරනු, ජනපතිවියරුව පරදමු, මැති සබය වහා කැඳවනු, ව්‍යවස්ථාවට හිස නමනු, ආදි සටන් පාඨ කියමින් මන්ත්‍රිවරු උද්ඝෝෂණයේ යෙදිණ.