රංජිත් රාජපක්ෂ    

හැටන් දික්ඔය නගර සීමාවේ පුස්තකාල සාමාජිකයන්ට නිවාසවලටම ගොස් පොත් ලබාදීමේ වැඩටහනක් ආරම්භ කර තිබේ.

කොරෝනා වයිරසය පැතිර යාමේ අවදානම හේතුවෙන් පනවා ඇති ඇදිරි නිතිය හමුවේ හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ පුස්තකාලයේ සමාජිකත්වය උසුලව පාඨකයින්ට නිවාසවලටම ගොස් පොත් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් අද (31) දින ආරම්භ කරනු ලැබිණි.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා ඇතුළු එම නගර සභාවේ පුස්තකාල සේවකයින් සාමාජිකයන් වෙත නිකුත් කර ඇති පොත් නැවත ලබා ගැනිමත් අලුත් පොත් ලබාදිමත් මෙහිදි සිදු කරන ලදි.

පුස්තකාල සාමාජිකත්වය  ලබාගෙන නොමැති අය හට තාවකාලික සමාජිකත්වයක් ලබා දි එම පාඨකයන්ටද පොත් ලබා දිමද මෙහිදි සිදුකෙරිණි.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සියලු පුස්තකාල සාමාජිකයන් සිටින ප්‍රදේශවලට ගොස් මෙසේ පොත් ලබා දිමේ කටයුතු සිදු කරන බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සභපතිවරයා කියා සිටියේය.