(මහින්ද නිශ්ශංක)

තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම්පත් පිරවීමේ දී සිදුව ඇති දෝෂ හේතුවෙන් ඉන් 58,404 ක් ප්‍රතික්ෂේප කළ බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී  රත්නායක මහතා පැවසීය.

ජනාධිපතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡන්ද ඉල්ලුම්පත් 717,918 ක් ලැබුණු බවත් රත්නායක මහතා පැවසීය.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම සඳහා 659,514 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා ඇතැයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

ලබන 31 දා හා නොවැම්බර් 1 දා තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරිම සිදු කෙරේ.