( ඉන්දිකා  රාමනායක)

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ  විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ පුරහල  අවට ප්‍රදේශයේ  රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන ඇත.

සිසුහු  පා ගමනින්  විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම  වෙත ගමන් කරමින් සිටිති.

(ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක)

සබැඳි - ටවුන්හෝල් අවට තදබදයක්