සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට  ඔබ්බෙන් පවතින ග්‍රහලෝකයක් වායුගෝලයේ ජලය පවතින බව  ප්‍රථම වරට විද්‍යාඥයින් විසින් අනාවරණය කර ගෙන ඇත.

හබල් දුරේක්ෂය මගින් සිදුකළ නිරීක්ෂණ ඔස්සේ ලබාගත් තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් විද්‍යාඥයින් මෙම නිගමනයට එළඹී තිබේ.

තාරකාවක් වටා කක්ෂ ගතවී ඇති  K2-18b ලෙස නම්  කර ඇති මෙම ග්‍රහලෝකය පෘථිවියට සමාන බව විද්‍යාඥයෝ පවසති.

විශාලත්වයෙන් පෘථිවිය හා නෙප්චූන් ග්‍රහලෝකවල විශාලත්වය අතර පවතින සුපිරි පෘථිවි සිය ගණනක් අතරින් එක් ග්‍රහලෝකයක් ලෙස මෙය හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම සොයාගැනීම සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් එපිට ජීවය පැවතිය හැකි බවට සාක්ෂියක් බව විද්‍යාඥයෝ ප්‍රකාශ කරති. 

(රොයිටර්ස් ඇසුරෙනි)

-226-