ජූනි 4වන බ්‍රහස්පතින්දා රජයේ කාර්යාල සඳහා නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා පවසයි.

එදින දිවයිනට ම බලපාන ලෙස ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බැවින් මෙම තීරණය ගත් බව ද ඒ මහතා සඳහන් කරයි.