(බිඟුන් මේනක ගමගේ) 

විසි වැනි සංශෝධනය සම්මත කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකකට අමතරව ජනමත විචාරණයක් ද අවශ්‍ය බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළහොත් ඒ අනුව ක්‍රියා කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරන්නේ යැයි අධිකරණ ඇමැති ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා පැවැසී ය.

කිසිදු අවස්ථාවක නීතියට පිටින් කටයුතු කිරීමට රජය අදහස් නොකරන්නේ යැයි කී හෙතෙම රජය අධිකරණයට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට ද සාවධාන වන්නේ යැයි අවධාරණය කළේය.

විසි වැනි සංශෝධනයෙන් සිදුවන්නේ නැවතත් 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට යෑම යැයි ද වේගවත් ආර්ථික සංවර්ධනයක් රටට අත්පත් කරගැනීම එහි මූලික අරමුණක් යැයි ද අධිකරණ ඇමැති අලි සබ්රි මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.