(ජයන්ත සමරකෝන්)

ජනාධිපති පොදු සමාව සම්බන්ධයෙන් වන මාර්ගෝපදේශ සමාලෝචනයට ලක්කර නිර්දේශ ලබාදෙන ලෙසට, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳ රාජ්‍ය ඇමැතිනි සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය එහි නිලධාරීන්ට අද(11) උපදෙස් දී ඇත.

සිරකරුවන්ගේ පොදු සමා කටයුතු සොයාබැලීමේදී ඉදිරිපත් වූ දුක්ගැනවිලි සම්බන්ධයෙන් සලකා බලා රාජ්‍ය ඇමැතිවරිය  මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ සමඟම සාකච්ඡාවක් සඳහා කැඳවා ඇති බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන්ට සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වන ලෙසට ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය දැනුම් දී ඇත.

රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (ව්‍යාපෘති) නිශාන් ධනසිංහ(හිටපු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්) මහතා මෙම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේ කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.