ශ්‍රී ලංකාවේ 7 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් නිල ධජයක් නිර්මාණය කර තිබේ.

පාරිශූද්ධත්වයේ සංකේතය වන සුදු නෙළුම් මල ප්‍රධාන තේමාව ලෙස උපයෝගිකරගෙන නිර්මාණය කර තිබෙන මෙම ධජයේ දක්නට ඇති සුදු නෙළුම් මලෙන්  පාලකයා සතු නිර්මල පිවිතුරු පාලනය පිළිඹිඹු කරයි. නෙළුමේ නාභියෙහි ඇති කලංකයේ සිට සිව් දිශාවන්ට විහිදෙන සූත්‍රිකා මගින් කීර්තිය සහ යසස සෑම අතරම පැතිරීයන අයුරු නිරූපනය වේ.
නෙළුම් මල වටා ඇති කහපාට රවුමෙන් ප්‍රඥාව ද සුදු පාට රවුමෙන් සත්‍යවාදී බවද නිරූපනය කෙරේ.

සිව් කොණ පිහිටි බෝපත් සතරින් බෞද්ධ දර්ශනයෙන් ජාතියට ලැබී ඇති අභාෂය වන උට්ඨාන සම්පදා ,ආරක්ඛ සම්පදා , කළ්‍යාණ මිත්තතා සහ සම ජීවිතා යන සතුටින් සිටීමට අවශ්‍ය කරුණු සතර නිරූපනය වේ.

සිව් කොණ පිහිටි නාමල් සතරින් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සහ ලොව සිව් දෙසින් පැමිණෙන්නන්ට දක්වන ආගන්තුක සත්කාරය නිරූපනය කෙරේ. නාමලේ මැද පිහිටි රේණු පැහැයෙන් දෙමළ ජනතාවද හරිත වර්ණයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව නිරූපනය කෙරේ.

එකිනෙක අභිමුඛව පිහිටුවා ඇති වී කරල් සහ ඒ අතර පිහිටුවා ඇති කුරහන් මල් සතර සහිත රාමුවෙන් සශ්‍රීකත්වය නිරූපනය වේ.

කොඩියේ ප්‍රධාන වර්ණය ලෙස කුරහන් ධාන්‍යයේ වර්ණය වන තද දුඹුරු පැහැය නිරූපනය වේ. ඉන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පැවත එම කෘෂිකාර්මික පදනම මුල්කරගත් ජනමූල පාරම්පරික නායකත්වය සංකේතවත් වේ.

එක සමාන පළලකින් යුත් සුදු පටිය මගින් සියලු අතින් සළසන ආරක්ෂාව නිරූපනය වේ.

එක සමාන පළලකින් යුත් කහ පටිය මගින් ජනාධිපති කොඩියේ සියලු කොටස් එකට බැඳී පවතී.සියලු ජාතීන් අතර එකමුතුව සාමය සහ අන්නෝන්‍ය අවබෝධය කහ පාටින් ඒ සෑම තුළ පවත්නා ජීවගුණයත් නිරූපනය වේ.