(ක.ග.කරුණාරත්න)

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පොලොන්නරුව නව නගරයේ පිහිටි ශ්‍රී විද්‍යාලෝක විහාරස්ථානයේ පිටිහි ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී අද (16) පෙරවරුවේ සිය ඡන්දය භාවිතා කළේය.