(රංජන් කස්තුරි)

මහා මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කරන තුරු කිසිඳු දේශපාලන පක්ෂයක ලාංඡන වෙනස් නොකරන බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාව සඳහන් කරයි.

දේශපාලන පක්ෂයක ඉල්ලීම මත අවශ්‍ය ලියකියවිලි පරීක්ෂා කර එම පක්ෂයට වෙනත් ලාංඡනයක් ලබාදිය හැකි නමුත් එවැන්නක් කළ හැක්කේ ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත්කළ පසුව පමණක් බවද මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ලංකාදීපයට පැවසීය.

දේශපාලන පක්ෂයකට ලබාගත හැක්කේ මැතිවරණ කොමිසන් සභාව පිළිගත් ලාංඡන ලැයිස්තුවේ ඇති දැනට වෙනත් පක්ෂයකට ලබාදී නැති ලාංඡන පමණක් බවද ඔහු කීය.

මීට අමතරව දැනටමත් දේශපාලන පක්ෂයකට අයත් ලාංඡනයක් එම විපක්ෂය විසින් අතහරින්නේ නම් එම ලාංඡනය වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයකට ලබාදීමේ බාධාවක් නැතැයිද හෙතෙම පැවසීය.