(කාංචන කුමාර ආරියදාස)

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා පැමිණෙද්දී වෙනත් අයෙකු සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම නිසා ගලේවෙල මැදබැද්දේ පදිංචි කාන්තාවකට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වී තිබේ.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම මෙසේ අහිමි වී ඇත්තේ මැදබැද්ද ප්‍රදේශයේ පදිංචි පත්තිනි ගෙදර කුසුමාවතී නැමැති කාන්තාවකටය.

ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඡන්ද පත්‍රිකාව සහ නිල හැඳුනුම්පත රැගෙන මැදබැද්ද ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට යනවිට තමාට හිමි ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබෙන බව ස්ථානභාර නිලධාරීවරයා පැවසූ බව එම කාන්තාව සඳහන් කළාය.

තමන් ඒ පිළිබඳව එම ස්ථානයේ නිලධාරීන්ට පැමිණිලි කළ ද කිසිවක් ප්‍රකාශ නොකොට තමාට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි බව පවසා මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉවත් කළ බව ඇය පැවසුවාය.

මධ්‍යම පළාත් හිටපු අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහත සහ ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා මේ පිළිබඳව ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරීවරයාට පැමිණිලි කිරීමට ගිය බවත් එහෙත් එවැනි පැමිණිල්ලක් භාර ගැනීමට නොහැකි බවත් එම නිලධාරියා සඳහන් කළ බව ඇය වැඩිදරටත් සඳහන් කළාය.