(ඩයනා උදයංගනී)

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ද සිය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

රටේ ජනමතයට ගරු කරමින් තමන් අද (18) සිට අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්වන බව පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලිපියක් යොමු කරමින් දැනුම් දී තිබේ.