ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)

අධික වර්ෂාවත් සමඟ  ගිංගගේ  තවලම ජලමාපකයේ ජල මට්ටම  අද (16) උදැසන වනවිට මිටර් 4.32ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ගිංගග වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු චාමර යාපාආරච්චි මහතා පවසයි.

ජලමට්ටම වැඩිවිමත් සමඟ නෙළුව තවලම යන ප්‍රදේශ  ගංවතුර  අවදානම් මට්ටම ආසන්යේ පවතින බවද  ගිංගග වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා සඳහන් කළේය.

ගංවතුර අවදානමක් ඇතිවුවහොත් පෙරසුදානමක් ලෙස  නාවික හමුදා කණ්ඩායමක් එම ප්‍රදේශයට පිටත්ව ගොස් ඇති බවද වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා පැවසීය.

තවලම ජලමපකයේ ජලමට්ටම මිටර් 4.5 දක්වා වැඩිවුවහොත් ගංවතුර තත්වයක් ඇතිවිය හැකිබව පවසන ගිංගග වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා මේ වනවිට ගිංගගේ බද්දේගම ජලමාපකයේ ජල මට්ටම මිටර් 2.52ක දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවද කීය.

ගිංගගේ පෝෂිත ප්‍රදේශය වන ලංකාගම ප්‍රදේශයට ඊයේ (15) රාත්‍රී මිලිමිටර් 108ක වර්ෂාපතනයක් ලැබි ඇති බව පවසන ගිංගග වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා  අද පස්වරුව වන විට ගිංගගේ පහළ නිම්නයේ ජල මට්ටම වැඩවිය හැකි බවද පවසයි.