(කාංචන කුමාර ආරියදාස)

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දැමීමත් සමඟ එළවළු රැගෙන ආ ගොවීන් දඹුල්ල අවට ප්‍රධාන මාර්ගවල සහ විවිධ ස්ථානවල තබාගෙන තම එළවළු අලෙවි කිරීමේ වැඩසටහනක අද (8) පෙරවරුවේ සිට නිරතව සිටින අයුරු දැක ගැනීමට හැකි විය.

ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන බවට පසුගියදා ප්‍රකාශ කර තිබුණු අතර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා තැබෙන බව 07 දින පස්වරුවේ නැවත නිවේදනය කර තිබිණි .

ඒ අනුව ඒ වන විටත් එළවළු අස්වනු නෙළා අවසන් වූ ගොවීන් මේ ආකාරයෙන් එළවළු දඹුල්ලට රැගෙන විත් තිබිණි.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය සහ අවට ප්‍රදේශවල තමන් රැගෙන ආ එළවලු පිටස්තර එන ව්‍යාපාරිකයන්ට අලෙවි කිරීමේ කටයුතු සිදුකරනු ලැබීය.

මේ අතර දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු මෙහෙයුම් මැදිරිය ක්‍රියාත්මක කර තිබේ .