ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලිය හේතුවෙන් ගාලු මුවදොර පෙදෙසේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසයි.