(මහින්ද නිශ්ශංක)
 
ගල්කිස්ස සිට කන්කසන්තුරය දක්වා සහ කන්කසන්තුරයේ සිට ගල්කිස්ස දක්වා ධාවනය වන  අංක 4021 සහ 4022 යන දුම්රිය සඳහා අද(24), හෙට(25) සහ අනිද්දා(26) යන දිනවලදී පළමු පන්තියේ වායු සමනය කළ අමතර මැදිරියක් බැගින් එක්කර ඇතැයි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී(වාණිජ) වී.එස්.පොල්වත්තගේ මහතා පැවසීය.
 
ගල්කිස්ස දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙ.ව. 5.18ට සහ කන්කසන්තුරය දුම්රිය ස්ථානයෙන් ප.ව. 1.15ට මෙම දුම්රිය පිටත් වේ.

මෙම මැදිරියට ආසන 44ක් සහිත බවද හෙතෙම කීය.
 
පාසල් නිවාඩුව සහ නත්තල් උත්සවය සැලකිල්ලට ගෙන මගීන්ගේ ගමන් පහසුව සඳහා මෙම වායු සමනය කළ මැදිරිය එක්කර තිබේ.