(නිමල කොඩිතුවක්කු)
          
ගුරු හා විදුහල්පති සේවාවල වැටුප් විෂමතාවය ඇතුළු ගැටලූ මුල් කරගනිමින් නැවත දැනුම් දීමකින් තොරව වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග වලට අවතීර්ණ වන බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පැවැසීය.

ගුරු හා විදුහල්පති සේවාවන්ට වසර 22 ක් රාජ්‍ය සේවය තුළ පවත්නා බරපතල වැටුප් විෂමතාව හා මාස 30ක හිඟ වැටුප් කප්පාදුවට විසදුම් ලබා නොදීමත්, 2016 වර්ෂයේ සිට පත්වීම් ලබන්නන්ගේ විශ‍්‍රාම වැටුප අහිමි කිරීමටත් දැඩි විරෝධය පළකර මෙම වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග වල නිරත වන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

පන්ති කාමර ඉගෙනුම්-ඉගැන්වීම් ක‍්‍රියාවලියට බාධා කරන වැඩ පැවරිමටත්, පාසල් සිසු විනය රකින ගුරුවරුන්ගේ ආරක්‍ෂාව සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිවෙළක් සකස් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්ද ලංකා ගුරු සේවා සංගමය දැඩි විරෝධය පළ කර සිටින බවද ජයසිංහ මහතා පැවැසීය.

ඉදිරි සති 02 ක කාලය තුළ මෙම ගැටළු විසඳීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම් නැවත දැනුම් දීමකින් තොරව වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග වලට අවතීර්ණ වන බවද මහින්ද ජයසිංහ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.