(ජයන්ත සමරකෝන්)

කොළඹ නගරයේ තැන තැන දින තුනක් තිස්සේ ගොඩගැසී තිබූ කසල මෙට්ට්‍රික්‍ටොන් 1500 ක් පමණ හෙට (08) සිට පුත්තලම අරුවක්කාලු කසල අංගනයට රැගෙන යාම සිදුවන බව නාගරික කොමසාරිස් පාලිත නානායක්කාර මහතා පැවැසීය.

මුතුරාජවෙල කසළ අංගනයට කොළඹ නගරයේ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල එක්රැස් වන කසළ භාර ගැනීම ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් ඉකුත් 5 වැනිදා , 6 වැනිදා සහ අද (07)  දිනයන්හි කසළ ඉවත් කිරීම සිදු නොවීය.

මේ හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ තැන තැන කසළ එක්රැස්වීම නිසා දැඩි සෞඛ්‍යමය හා පාරිසරික ගැටලු රැසක් මතුවී තිබිණි.

පුත්තලම අරුවක්කාලු ප්‍රදේශයට කසළ බැහැර කිරීමේදී වනාතවිල්ලුව ප්‍රදේශීය සභාව මතු කළ ප්‍රශ්නයක් අද (07) පැවැති නගර සභා රැස්වීමේදී විසඳා ගැනීමට හැකිවූ බවද කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කළේය.

කොළඹ නගරයේදී දෛනිකව එකතුවන කසළ මෙට්ට්‍රික්ටොන් ප්‍රමාණය 600 ක්.