(ඉන්දිකා රාමනායක)
 
ජත්‍යන්තර නීති රිති උල්ලංඝනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට කසල අපද්‍රවය  බහාලුම් 263  මෙරටට එවීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එංගලන්තයේ  සමාගමෙන් වන්දි ලබා ගැනීමට ඉදිරියේ කටයුතු  කරන බව රේගුව පවසයි.
 
 මේ සම්බන්ධයෙන් සිදුවන අධිකරණ ක්‍රියාවලිය නිමවීමෙන් පසු වූ අදාළ වන්දි මුදල ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව  රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක  අතිරේක රේගු අධ්‍යක්ෂ සුනිල් ජයරත්න මහතා පවසයි.
 
 මේ සම්බන්ධයෙන්  බලධාරීන් සමග ඉදිරියේ    එංගලන්ත මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සමග සාකච්ඡා  පවත්වන බවද සුනිල් ජයරත්න මහතා කියා සිටියේය.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් එංගලන්තය සමඟ පැවැත් වු සාකච්ඡාවකින් ඔවුන් බහාලුම් කිහිපයක්  නැවත ගෙන්වා ගැනීමට කර තිබූ එකගතාවකට අනුව ඉතුක් (26) දින කසල බහාලුම් 21ක් නැවත ප්‍රතිනැව්ගත  කර තිබුණි.
 
රේගු නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් 2017 වසරේ දෙසැම්බර්  මස මෙරටට  ගෙන්වා ඇති මෙම බහාලුම් වල තිබි  එරට නිවාස වලින් ඉවතලූ දෑ මෙන්ම නාගරික අපද්‍රව්‍ය තිබු  බව රේගුව පවසයි.
 
ශ්‍රී ලංකාව හා එංගලන්තය යන දෙරටම පාර්ශවකරුවන් වන ජාත්‍යන්තර සම්මුතියක් වන බාසල් සම්මුතිය යටතේද මෙවැනි ඒවා එවීමට පෙර ආනයනය කරන රටින් පූර්ව අවසර ගැනීම කොන්දේසියක් බවත්  මෙහිදී මෙම කොන්දේසිය කඩවී ඇති බව රේගුව පවසයි.

(ඡායාරූපය ටී.කේ.ජි කපිල)