(බිමල් ෂ්‍යාමන් ජයසිංහ)

මාසිකව  ඉහළ මිලක් ලබා දෙන බව පවසා කුලී පදමන මත ලබා ගත් වාහනවලට ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන සාදා වෙනත් පුද්ගලයන්ට අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක නිරත වූ සංවිධානාත්මක කල්ලියක පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව කලුතර විශේෂ අපරාධ විමර්ශන ඒකකය කියයි.

රුපියල්  ලක්ෂ දෙසීයකට අධික වටිනා සුඛෝපභෝගී වෑන් රථයක්,  මෝටර් රථයක් හා ජීප් රථයක් සහ ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන රැසක්ද ඔවුන් සමඟ පොලිසිය භාරයට ගෙන ඇත.

කුලී පදනම මත ලබා ගන්නා වාහනවලට නොසිතූ මිලක් ලබාදෙන බව පවසා අන්තර්ජාලයේ සහ සති අග පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ කර ඒ සඳහා වාහන ලබා දෙන පුද්ගලයන්ට මාස දෙක තුනක් නිසි පරිදි මාසික කුලී මුදල් ලබා දී අනතුරුව ඔවුන් මඟ හැර මෙම ජාවාරම කරන බව විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත.