(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

වතු කම්කරුවන්ට රජයෙන් වැඩිකළ රුපියල් 50 ක දෛනික මුදල ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අද (30) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති නවීන් දිසානායක සහ කදුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමැති පලනි දිගම්බරම් යන මහත්වරුන් අතර මත ගැටුමක් ඇති වූ බව වාර්තාවේ.

වතුකම්කරුවන් රජයෙන් වැඩිකළ රුපියල් 50ක මුදල ගෙවීමට මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් මිලියන 600 ක මුදලක් මාස 6 ක් සඳහා ලැබී ඇති අතර එම මුදල වතු කම්කරුවන්ට බෙදීම පලනි දිගම්බරම් මහතාගේ අමාත්‍යාංශයට බාර දෙන්නැයි ඇමැති නවීන් දිසානායක මහතා කැබිනට් රැස්වීමේදී ඉල්ලීමක් කර ඇත.

එහිදී අදහස් දක්වා ඇති පලනි දිගම්බරම් ඇමැතිවරයා අදාළ මුදල ගෙවිය යුත්තේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයෙන් බැවින් එය වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට යවන්නැයි ඉල්ලා ඇත.

දිගම්බරම් මහතාගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා ඇති ඇමැති නවීන් දිසානායක මහතා තමාගේ පඹයෙකු පුළුස්සා වතුකරයේ විරෝධතාවයක් පවත්වා ඇති බවත් එවන් තත්ත්වයක් තුළ තමාට මෙම මුදල ගෙවිය නොහැකි බවත් පවසා ඇත.

ඊට පිළිතුරු දී ඇති දිගම්බරම් මහතා එම විරෝධතාව පවත්වා ඇත්තේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව බව සඳහන් කර ඇත.

‘‘ඡන්දයේදී අපි බලාගමු යැයි‘‘ දිගම්බරම් ඇමැතිවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇතැයි ද වාර්තාවේ.