(දයාසීලි ලියනගේ)
 
කැබිනට් නොවන ඇමැතිවරුන් දෙදෙනකු එක්සත් ජාතික පක්ෂය විවේචනය කරමින් මාධ්‍යවලට අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට එරෙහිව විනය පියවර ගන්නා බව ලිඛිතව දන්වා ඇතැයි  පක්ෂයේ ලේකම් නීතිඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය, පක්ෂ නායකත්වය, පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය, පක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළ හා ක්‍රියාමාර්ග විවේචනය කළැයි අජිත් පී පෙරේරා හා සුජීව සේනසිංහ යන ඇමැතිවරුන්ට විනය පියවර ගන්නා බවට මෙලෙස ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

ඇමැතිවරුන් දෙදෙනාට අද (27) එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම්වරයා විසින් මෙම ලිපිය යොමු කර තිබේ.

මෙම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් සැප්තැම්බර් 9 වැනිදා හෝ ඊට පෙර ලිඛිත කරුණු දක්වන ලෙසටත්, එම කරුණු දැක්වීම පක්ෂයේ විනය කමිටුවට ඉදිරිපත් කර ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව තීරණය කරනු ලබන බවත් පක්ෂ ලේකම්වරයා එය ලිඛිතව දන්වා තිබේ.