ඩී.ජී.සුගතපාල
 
ගාල්ල නගරයේ වෙළඳ සලකින් කප්පම් ගැනිමට පැමිණි පුද්ගලයෙකු වෙළඳසල් හිමියාගේ පහරකැමට ලක්ව   තුවාල ලබා මීට ටික වේලාවකට පෙර කරාපිටිය රෝහලට ඇතුලත් කර තිබේ.

 
මාගාල්ල ප්‍රදේශයේ පිදිචිකරුවෙකු බවට හඳුනාගෙන ඇති ක්ප්පම්කරු පිහියක් රැගෙන විත් වෙළඳසල් හිමියාගෙන් කප්පම් ඉල්ලා ඇති අතර එම අවස්ථාවේ  වෙළඳසල් හිමියා සහ ඔහුගේ පුතුන් දෙදෙනා   කප්පම්කරුට  පහරදි ඇත.
 
වෙළඳසල් හිමියා සහ ඔහුගේ පුතුන් දෙදෙනා පොලිස් බාරයට ගෙන ඇති අතර ගාල්ල පොලිසිය වැඩිදුර පරික්ෂණ පවත්වයි.