මහනුවර, බූවැලිකඩ කඩාවැටුණු පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකරු අනුර ලෙව්කේ මහතා ලබන 13 වැනි දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස මහනුවර මහේස්ත්‍රාත්වරයා අද (29) නියම කළේය.