( අංජුල මහික වීරරත්න) 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා ද මීට සුළු වේලාවකට පෙර  අරලියගහ මන්දිරයට පැමිණියේය.


පාක්ෂිකයින්ගේ ඔල්වරසන් හඬ මැද පැමිණි  රවී කරුණානායක මහතා  රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවට යන අයුරු දකින්නට ලැබිණි.


රවී කරුණානායක  මහතා  මහින්ද රාජක්ෂ මහතාට සහය ලබා දෙන බවද පසුගිය දිනයන්හි  මාධ්‍ය වාර්තා පළ වී තිබුණද  ඔහු අද මෙලෙස අරලියගහ මන්දිරයට පැමිණියේය.