(නිමල කොඩිතුවක්කු)

මහමැතිවරණය අරමුණු කරගනිමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මූලිකත්වයෙන් පුළුල්  සන්ධානයක් බිහිකිරීම ජනවාරි මස මුල් සතියේදී සිදුකෙරේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බිහිවන පුළුල් පෙරමුණට සම්බන්ධවන දේශපාලන පක්ෂ, බහුජන සංවිධාන, වෘතීයවේදීන්ගේ සංගම්, මාධ්‍ය සංගම් ඇතුලු පාර්ශ්ව සමඟ මේ වනවිට සාකච්ඡා ආරම්භ වී පවතී.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන්  මහමැතිවරණයට  ඉදිරිපත්වීම සඳහා  පුළුල් බලවේගයක් බිහිකිරීම ඉහත සන්ධානය පිහිටුවීමේ අරමුණ බවත් හිටපු සභානායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

මෙම පුළුල් සන්ධානයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගමනක් සඳහා කැමැත්ත පළ කරන සියලුම සංවිධාන සහ පක්ෂ වලට ආරාධනා කර සිටින බවත් කිරිඇල්ල මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.