(ප්‍රසාද් රුක්මල්)

ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම පීඨවල අධ්‍යයන කටයුතු මේ මස 16 වනදින සිට යලි ආරම්භ කරන බව ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහචාර්ය ජයන්තලාල් රත්නසේකර මහතා පැවසීය.

මේ හේතුවෙන් නේවාසිකාගාරවල නතර වන සරසවි සිසුන්ට මේ මස 14 වැනි දින දහවල් 12.00න්පසුව සිය නේවාසිකාගාරවලට පැමිණෙන ලෙසටද ඔහු දැනුම්දෙයි.

අනධ්‍යයන සේවක වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් මාස එකහමාරක් පමණ කාලයක් පුරා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ මෙසේ වසා දමා තිබූ බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.