( +++ සුජිත් හේවාජූලිගේ)

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ උපාධිධාරීන් 45,585 කට රජයේ රැකියා පත්වීම් ලිපි තැපෑලෙන් යැවීම ඊයේ (02) ආරම්භ කළ බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.

උපාධිධාරීන් 45,585 කට පිරිනමා ඇත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉකුත් ජනාධිපතිවරණයේදී ජනතාවට දුන් තවත් මැතිවරණ පොරොන්දුවත් ඉටු කරමිනි.

පත්වීම් ලබන උපාධිධාරීන් පත්වීම් ලිපි ලැබී දින තුනක් ඇතුළත තමා අයත් ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වෙත වාර්තා කළ යුතුයි.

පත්වීම් ලිපිය ලැබීමෙන් පසුව දින හතකදී පුහුණුව සඳහා වාර්තා කළ යුතු වන අතර පුහුණුව සඳහා වාර්තා නොකළහොත් පත්වීම් අවලංගු වන බව සඳහන් කරන ජනාධිපති කාර්යාලය පුහුණුවෙන් පසුව සියලුදෙනා  විශ්‍රාම වැටුප ද සහිතව රජයේ ස්තීර සේවයේ පිහිටුවන බව  ද ප්‍රකාශ කරයි.

සියලු පත්වීම් දිස්ත්‍රික් පදනමින් සිදු කෙරෙන අතර සෑම අයෙකුම පත්වීම් ලබන දිස්ත්‍රික්කයේ වසර පහක් සේවය කිරීම අනිවාර්යය වෙයි.

පුහුණු කාලය වසරකි. ඒ පුහුණු කාලයේදී රුපියල් 20,000 ක දීමනාවක් හිමිවන බව ජනාධිපති කාර්යාලය  පවසයි.

රජය මේ රැකියා පිරිනමා ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාල කොමිසන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලාවක් හෝ ඊට සමාන සුදුසුකමක් ලෙස පිළිගනු ලබන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හෝ 2019 දෙසැම්බර්  31 වැනිදාට පෙර සම්පූර්ණ කර තිබූ උපාධිධාරීන් පිරිසකටය.

උපාධිධාරී රැකියා සඳහා ඉල්ලුම්පත් 70,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබිණි. මේවායින් ඉල්ලුම්පත් 56,000 ක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ හා තවත් ආයතන කිහිපයක පූර්ණ පරීක්ෂාවකට ලක් කෙරුණු අතර නියමිත නිර්ණායක සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත් 45,585 ක් පත්වීම් පිරිනැමීමට නියමිතය.