ජයන්ත සමරකෝන්

එළැඹෙන උත්සව සමය නිමිත්තෙන් අධිවේගී මාර්ගවල සේවකයින්ගේ සියලුම නිවාඩු අප්‍රේල් 6 සිට 22 දක්වා අවලංගු කර ඇතැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

මේ වන විට කොළඹ - කටුනායක අධිවේගය, දක්ෂිණ අධිවේගය සහ පිටත වටරවුම් මාර්ගය ආශ්‍රිතව සේවකයින් 500 කට අධික සංඛ්‍යාවක් නිරතව සිටින බවද එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි.