(ඩයනා උදයංගනී)

ඉදිරි උත්සව සමය වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ජීවන වියදම් කමිටුව පවසයි.

ඒ අනුව දැනට රුපියල් 450-500ත් අතර පවතින වියළි මිරිස් කිලෝවක මිල අඩු කිරීම උදෙසා ආනයනික වියළි මිරිස් කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 25 සිට 05 දක්වා රුපියල් 20 කින් දල ආනයනික මාළු කිලෝවක් සඳහා වන රුපියල් 100ක බද්ද රුපියල් 25 දක්වා රුපියල් 75කින් ද අඩු කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුවේදී තීරණය කළ බව එහි සභාපති අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා පැවසීය.

ඊට අමතරව කුකුළු මස් හා බිත්තර මිල පාලනය සඳහා ඒවා ආනයනයට කිරීමටද මෙහිදී අනුමැතිය හිමිව ඇත.

රජයේ ගබඩාවන්හි පවතින වී තොග මෙට්‍රික් ටොන් 48.000ක ප්‍රමාණය සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වී මෝල් හිමියන්ට ලබාදී ඉතා ඉක්මනින් සහල් කර සතොස හරහා නාඩු කිලෝවක් රුපියල් 80ක හා සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 85ක මිලට අලෙවි කිරීමට ද තීරණය කළ බව අමත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.