ජී ඩබ්ලිව් කේ ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා

අද දින (19) උදේ 8.30 අවසන් වූ ඉකුත් පැය විසි හතරක කාලය තුළ දී දිවයිනේ වැඩිම වර්ෂාපතනය ගාල්ල නෙලුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

එම අගය මිලි මීටර් 168.5 ක් වේ.

මෙම කාලය තුළ නුවරඑළියට මිලිමීටර් 104.5 ක ද, රත්නපුර කිරිඇල්ලට මිලිමීටර් 166ක ද වර්ෂාපතනයක් පතිත වී තිබේ.

දිවයිනේ අඩුම වර්ෂාපතනය වන මිලිමීටර් 102 වාර්තා වී ඇත්තේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වළල්ලාවිට ප්‍රදේශයෙනි.

ඒ අනුව ගිං නිල්වලා කළු ගඟ යන ගංගා වල ජල මට්ටම ඉහළ යමින් පවතින බව ඒ ඒ ප්‍රදේශවල වාරි මාර්ග ඉංජිනේරුවරු පවසති.

ඔවුන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ ගංගා දෙපස ජීවත් වන පිරිස් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බවයි.