(ප්‍රින්ස් රත්නායක)
 
වර්ෂාව හේතුවෙන් ඇල්ල-වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයේ 16 කණුව ආසන්නයේ මාර්ගය තවදුරටත් නායයමින් පවතී.
 
කුඹල්වෙල සිට ඇල්ල කරඳගොල්ල දක්වා ස්ථාන කිහිපයක නායයාම් හා ගිලාබැසීම් දක්නට ඇති අතර, විශාල පස් කඳු, ගල් සහ ජලයද තවමත් පැමිණෙමින් තිබෙනු දැකිය හැකිය.
 
එසේම රාවණා ඇල්ලට කිලෝමීටර් 3ක් පමණ ඇල්ල දෙසට වන්නට විශාල ගලක්  පැමිණ මාර්ගය ආසන්නයේ රැඳී ඇත. කුඹල්වෙල මංසන්ධියේ සහ වැල්ලවායේ සිට බණ්ඩාරවෙල දක්වා මාර්ගය ආරම්භවන සථානයන්හි මාර්ගය භාවිතා කිරීම අවදානම් බව දැක්වෙන පුවරු සවිකර ඇත.
 
බැකෝ යන්ත්‍ර යොදා ගනිමින් වාහන ධාවනයට සුදුසු ලෙස මාර්ගය සකසමින් ඇති නමුත් මාර්ගයේ වාහන ධාවනය අවදානම් සහගත තත්වයක පවතින බව පොලිසිය කියයි.
 
එබැවින් ප්‍රවේශම් සහගතව රිය ධාවනය සිදුකරන ලෙස පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.