( +++ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

අගමැති, ඇමැති හා රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවල සාමාජිකයන් හා වෙනත් අවශේෂ නිලධාරින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා රජයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ලියුම් නිකුත් කරමින් හා දුරකතන ඇමතුම් දෙමින් කරන ඉල්ලීම්, උපදෙස් දීම් හා නියෝග නොපිළිගන්නැයි ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා අගමැති ලේකම්වරයාට හා සියලු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට චක්‍රලේඛයක් යවමින් නියෝග කර ඇත.

දූෂණ, වංචා, අක්‍රමිකතා හා බලය අනිසි ලෙස පරිහරණය කිරීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා මේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත්තේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් අනුවයි.

ජනාධිපති ලේකම්වරයා ඉකුත් 7 වැනිදා දාතමින් යුතුව මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

මේ නියෝගය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන්නැයිද ජනාධිපති ලේකම්වරයා අගමැති ලේකම්වරයාට හා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට වැඩිදුරටත් උපදෙස් දී තිබේ.

​මේ සම්බන්ධයෙන් අප අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතාගෙන් කළ විමසුමකදී ඔහු පැවැසුවේ එවැනි උපදෙස් ඇතුළත් චක්‍රලේඛයක් තමාටද ලැබී ඇති බවයි..