(ප්‍රියානි මංගලිකා)

රස්නායකපුර ප්‍රදේශයේ වැව් තාවුල්ලක් මත මත්පැන් සාදයක් පවත්වමින් සිටි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු  අද (29) අත්අඩංගුවට ගත් බව රස්නායකපුර පොලිසිය පවසයි.

සැකකරුවන් දෙදෙනා කුරුවිකුලම ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු බව පොලිසිය පැවසීය.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් දෙදෙනා නිකවැරටිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පොලිසිය පැවසීය.