(ඉන්දිකා රාමනායක)

ඇඳීරීනීති නියෝග  අකුරටම  කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා පොලිස්පතිවරයා සියලුම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට නියෝග කර ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

සෑම පොලිස් බල ප‍්‍රදේශයකම මාර්ග වල හා අතුරු මාර්ගවල , කිසිඳු හේතුවක් නොමැතිව මහජනයාට  රැඳී සිටීම ඉඩ නොතබන ලෙසට  පොලිස්පතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

මෙම කාලය තුළ නිවෙස් වලින්  බැහැරව රැඳී සිටීමට අවසර නොතබන ලෙසත් ,  දිවයිනේ සියලුම දිස්ති‍්‍රක අතර  වාහන ගමනාගමනය ද  සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කර ඇත.

කාර්යට සාධක බලකාය විසින් අවසර දී ඇති ආහාර ඇතුලූ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහන රථ (ඩිලිවරි) සඳහා පමණක් අවසර ලබා දී ඇත.