(එම් .සුසිල් ප්‍රියන්‍ත)

මුහුදේ පාවෙමින් තිබියදි අහුන්ගල්ලේ ධීවරයින් දෙදෙනෙකු අහුලාගත් රුපියල් කෝටියක් පමණ වටිනා  මත් කුඩු පාර්සලයක් අද (24) පොලිසියට බාරදුන් බව අහුන්ගල්ල පොලීසිය කියයි.
 
අහුන්ගල්ල එගොඩමුල්ල වෙරළ තීරයේ  සිට මසුන් මරමින් සිටි  ධීවරයින් දෙදෙනෙකු වෙරළට පාවී ආ මත් කුඩු පාර්සලය අහුලාගෙන  ඇති බවද පොලීසිය කියයි.
 
කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක පමණ මත් කුඩු තොගය  සහිත පාර්සලය  ඇතුළට වතුර නොයන සේ  හොඳින් අසුරා තිබූ බවද පොලීසිය කියයි.