(ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු)

 

හලාවත මුන්නේශ්වරම ප්‍රදේශයේ දී කාන්තාවකගෙන් අල්ලස් ගත් සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයකු අද (22) අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසමේ නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

මුන්නේශ්වරම ප්‍රදේශයේ කෝවිලක් පවත්වා ගෙන යනු ලබන කාන්තාවකට රාජකාරි කිරීමේ දි වාසි සහගතව කටයුතු කිරිම පිණිස සැකකාර ‍සහකාර පොලිස් අධිකාරි ඇගෙන් යම් මුදලක් ඉල්ලු බවට කොමිසම වෙත ලැබී තිබු පැමිණිල්ලක් අනුව එම මුදල් රැගෙන යාමට පැමිණි අවස්ථාවේ දි සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.