(එච්. චන්දන)

අරුවක්කාලු කසළ අංගනයට කොළඹ සිට කසළ ගෙන ඒම හෙට (16) සිට නතර කරන බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හෙක්ටර් අප්පුහාමි මහතා පැවසීය.

දළුව ප්‍රදේශ පැවති දේශපාලන කමිටු රැස්වීමක දී අප්පුහාමි මහතා අද (15) මෙසේ කීය.

කොළඹ නගර සභාව සමඟ සාකච්ඡා කිරිමෙන් පසු මෙම තීරණය ගත් බව අප්පුහාමි මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.