(ඡායාරූප සහ වීඩියෝ -  ඉෂාන් සංජීව)

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ සිසුහු පිරිසක් කොළඹ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිටදි අද (05) විරෝධතාවක නිරත වූහ.
 
මාස ගණනක් ප්‍රමාද කළ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරිකය දෙන ලෙසත්, ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරිකය ඉහළ දමන ලෙසත් ඉල්ලමින් ඔවුහු උද්ඝෝෂණයේ යෙදුණහ.