(එම් .සුසිල් ප්‍රියන්ත )

වදවීයාමේ දැඩි තර්ජනයට ලක්වි ඇති ලංකාවේ කරන්දෙණිය හා ඒ අවටට පමනක් ආවේනික විල් මුව වර්ගයේ මුව පැටියකු රැලෙන් අතරමංව කරන්දෙණිය තුනේ කණුව ප්‍රදේශයේ නාමල් වසන්ත මහතාගේ ගෙවත්තට පැමින සිටියදි අද (27) උදේ අල්ලාගත් බව හික්කඩුව වනජීවි කාර්යාලය කීවේය.

රැලෙන් අතරමංව සිටියදි අල්ලා ගැණුනු මේ විල් මුව පැටියා මාස තුනක් පමණ වයසැති එකකු බව එම කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙක් කීවේය.

අධි සං‍රක්ෂිත සත්වයකු වන මේ සත්වයා පිලිබදව 1990 දශකයේ පමණ ලංකාවෙන් අසන්නට නොලැබුණු බවත් එහෙත් 2007 වර්ෂයේදී පමණ යලිත් මේ මුව විශේෂය ලංකාවේ සිටින බවට තොරතුරු ලැබුණු බවත් එම ප්‍රකාශකයා කීවේය.

ලපටි කුරුඳු දලු කැමට දැඩි රුචියක් දක්වන මේ මුව වර්ගය කුරුඳු ඉඩම් සිය වාසස්ථානය කරගෙන සිටින බවත් ඒ නිසාම මේ සත්ව විශේෂය කුරුදු ඉඩම් බහුලව තිබෙන කරන්දෙණියේ දක්නට ලැබෙන බවත් ඔහු කීවේය .