(රංජන් කස්තුරි)

විදුහල්පතිවරුන් හා ගුරුවරුන්ට එකම පාසලේ සේවය කළ හැකි උපරිම කාලසීමවක් තිබුණ ද කොළඹ ජනප්‍රිය බාලිකා විද්‍යාලයක විදුහල්පතිවරියක් එම නීතිය උල්ලංඝණය කරමින් එම පාසලේ රැඳී සිටින බව වාර්තා වේ.

ඇය අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගේ නියෝග පවා පිළිනොගන්නා බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

සියලුම පාසල් වල සිටින විදුහල්පතිවරුන් හා ගුරුවරුන් වසර 6 කට වරක්  මාරුවිය යුතුය.

කොළඹ ජනප්‍රිය පාසල් රැසක විදුහල්පතිවරුන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ එකම පාසලේ සේවය කිරිම හේතුවෙන් බරපතල පරිපාලනමය ගැටලු මතුව ඇතැයි වාර්තාවේ.

ඇතැම් විදුහල්පතිවරුන් ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් සමඟ එක්ව දැඩි පාලනයක් ගෙන යන අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ නියෝග හා දැනුම් දීම් පවා නොසළකා කටයුතු  කරමින් සිටි බවට ඉකුත් ආණ්ඩු සමයේ චෝදනා එල්ල වී තිබුණු බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග කියයි.