(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

පවතින අධික වර්ෂාව හා ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පවුල් 1437 ක පුද්ගලයින් 5018 දෙනෙකු පීඩාවන්ට පත්වී ඇති බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසයි.

මෙයින් වැඩිම පිරිසක් පීඩාවන්ට පත්ව ඇත්තේ වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වන අතර එහි පවුල් 368 ක පුද්ගලයින් 1313 දෙනෙකු පීඩාවට පත්වී ඇත.

වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරාම ජලය බැස යාමට තිබූ ස්ථාන අවහිර කරමින් ඉදිකිරිම් සිදු කිරීමත් තාප්ප බැදිම නිසා ජලය ගලා නොයාමත් මෙම තත්වයට හේතු වී ඇති බව ඇති එම ඒකකය පවසයි.

එසේම මුන්දලම පවුල් 244 ක පුද්ගලයින් 907 ක්,නාත්තන්ඩිය පවුල් 249 ක පුද්ගලයින් 856 ක් ද , පුත්තලම පවුල් 210 ක පුද්ගලයින් 652 ක්  ,මහවැව පවුල් 149 ක පුද්ගලයින් 539 ක් ද , හලාවත පවුල් 105 ක 380 ක්ද ,මහකුඹුක්කඩවල පවුල් 63 ක පුද්ගලයින් 200 ක්ද , වනාතවිල්ලුව පවුල් 32ක පුද්ගලයින් 110 ක් ,ආරච්චිකට්ටුව පවුල් 6 ක පුද්ගලයින් 32 ක් ද , දංකොටුව පවුල් 9 ක පුද්ගලයින් 31 ක්ද , ආණමඩුව හා කරුවලගස්වැව එක් පවුලක සිව් දෙනෙකුද බැගින් 8 දෙනෙකු පීඩාවන්ට පත්වී තිබේ.

ගංවතුර හා සුළි සුළං හේතුවෙන් නිවාස 49 කට අර්ධ හානි සිදුව ඇති අතර තිදෙනෙකු  තුවාල ලබා ඇති බවද එම ඒකකය පවසයි.

මෙයට අමතරව ජල ගැලීම් හා වැසි ජලය බැස නොයාම නිසා පවුල් 42 ක පුද්ගලයින් 129 දෙනෙකු ආරක්ෂිත ස්ථාන වල රදවා ඇත.

පීඩාවන්ට පත් ජනතාව මුදවා ගැනීමට නාවික, යුද සහ ගුවන් හමුදා භට පිරිස් වල සහය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඒ. එම්. ආර්. එන්.කේ. අලහකොන් මහතා පැවසීය.