සුජිත් හේවාජුලිගේ 
 
බහුතර මන්ත්‍රී පිරිසකගේ විශ්වාසය දිනා ගන්නා පුද්ගලයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ස්ථාපිත වනතුරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ වරප්‍රසාද ආරක්ෂා කර දෙන්නැයි කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.


පාර්ලිමේන්තුව කල් දමන්නේ නම් තමාගේ ද අනු දැනුම ඇතිව එය සිදුවීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්ප්‍රදාය යැයි ද කතානායකවරයා ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.


මේ සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා ජනාධිපතිවරයාට අද (28) යවා ඇති නිවේදනයන පහත දැක්වේ.