මෙරට නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පැතුම් එක් කරමින් මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති මවුමූන් අබ්දුල් ගයුම් මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කර ඇත.

මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවුඩයේ මෙසේ ද සඳහන් වේ.


    “ශ්‍රී ලංකාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. ඔබගේ සහයෝගය මාලදිවයිනේ අපට සැමවිටම ශක්තියක් වුණා. ඔබගේ ඉදිරි රාජකාරී හා වගකීම් කටයුතු සාර්ථක වේවා යැයි ප්‍රාර්ථනා කරනවා”.