(විනීතා එම් ගමගේ)

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අති දුෂ්කර ගම්මානයක් වන නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉහළ මිල්ලව, අකුරුගෙදර ගම්මානයේ වැසියන්ට ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය ඇති දුර වන කිලෝ මීටර් 50 පැමිණීම සඳහා බස් රථ යොදන්නැයි පැෆරල් සංවිධානය කළ ඉල්ලීමට අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මක වී බස් රථ යොදවා ඇත.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ දැනුම් දීම මත මේ සඳහා බස්රථ යොදවා ඇත්තේ නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගිනි.

අකුරු ගෙදර ගම්මානය සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය මිල්ලව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ වන අතර එහි පැමිණීම සඳහා ගම්වැසියන් කිලෝ මීටර් 50 ක් පමණ දුරක් බස් රථ තුනකින් පැමිණීය යුත්තේ පල්ලේගම, දෙණියාය මොරවක හරහා මිල්ලවටය.

නොඑසේ නම් ඔවුන් කිලෝමීටර් තුනක පමණ දුරකින් සිංහරාජ වනාන්තරය හරහා අනාරක්ෂිත මාර්ගයක් ඔස්සේ පැමිණිය යුතුය.

අකුරු ගෙදර ඡන්ද දායකයන් 191 දෙනෙක් සිටින අතර විශාල වියදමක් කාලයක් හා දුරක් ගෙවා දමමින් ඡන්දය දෙනු වෙනුවට මේ පිරිස කරන්නේ ඡන්ද පොළ වෙත නොපැමිණ සිටීමය.

මේ පිළිබඳව පැෆරල් සංවිධානය වෙත වාර්තා වීමෙන් පසු තමන් ගාල්ල නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා වෙත පැමිණිලි කළ බවත් පසුව ඔහු ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා එම ගමට බස් රථයක් යෙදවීමට කටයුතු යොදා ඇති බවත් පැෆරල් විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසීය.