ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා සමඟ
ශ්‍රී ලංකා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉන්දියාවේදී

 

 

 

 

 

 

සේයාරුව : අන්තර්ජාලයෙනි.
පරිගණක පිටු සැකසුම : විරාජ් ඩිල්ෂාන්