ඓතිහාසික හමුවට පැය කිහිපයක් තිබියදී සිංගප්පූරුවේ අගනගරයේ සංචාරයක යෙදුණු උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන් උන් සිංගප්පූරු විදේශ අමාත්‍ය විවියන් බාලක්‍රිෂ්ණන් සමඟ ‘සෙල්ෆි’ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු. 
 
ඡායාරූපය රොයිටර්