( චමිල් රුපසිංහ )

මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ ඇසළ මහා මංගල්‍යයේ දහවල් පෙරහර  අද (08) පැවැත්විණි.